holland | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Uit ... blijkt dat ...
Nyers adatok leírásánál használatos
・・・・に見られるように、・・・・
Zoals ... aantoont, ...
Nyers adatok leírásánál használatos
このデータはおそらく・・・・を示している。
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Nyers adatok leírásánál használatos
この図は・・・・ということを明らかにしている。
De cijfers onthullen dat ...
Nyers adatok leírásánál használatos
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Nyers adatok leírásánál használatos
・・・・という注目すべき結果になった。
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
・・・・は確かに・・・・と関係している。
... verhoudt zich positief tot ...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
予想通り、・・・・
Zoals voorspeld, ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

・・・・ということをこの統計は示している。
De statistieken tonen aan dat ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
統計によると、・・・・
Volgens de statistieken ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
統計的に見て、・・・・
Statistisch gezien ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó