vietnámi | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

... से पता चलता है कि...
Nhìn vào..., ta có thể thấy...
Nyers adatok leírásánál használatos
जैसा कि... में से पता चलता है कि...
Từ..., ta có thể thấy rằng...
Nyers adatok leírásánál használatos
आकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि...
Các dữ liệu cho thấy...
Nyers adatok leírásánál használatos
आकड़ें दिखाते हैं कि...
Các số liệu chỉ ra rằng...
Nyers adatok leírásánál használatos
आकड़ों मे से साफ पता चलता है कि...
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
Nyers adatok leírásánál használatos
कई सारे महत्वपर्ण नतीजे थे...
Đáng chú ý là...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
किए गए अध्ययन के नतीजों को प्रसेतुत करने के लिए
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

... के अंक बढ़े/घटें/वहीं के वहीं रह गए हैं.
Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
आकडें दिखाते हैं कि... की संख्य... और ... के बीच दुगुनी हो गई है/दुगुनी घट गई है.
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
यहाँ अंक स्थिर रूप से... से... तक बढ़/घट रहे हैं.
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
... के अंक ... के सहसंबंध में, बढ/घट रहे हैं.
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
यह स्पष्ट है कि, ... और... के बीच... के अंक बढे/घटे/वैसे ही रहे हैं.
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... का... के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंध है.
... tỉ lệ thuận với...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
पूर्वानुमान के अनुसार,...
Như dự đoán,...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
यह नतीजा X के नतीजे से मिलता है.
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
यह नतीजा, X के नतीजे को सिद्ध करता है कि...
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
X के नतीजे के बराबर होने के नाते,... और... का सकारात्मक सहसंबंध है.
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

ये आकड़ें हमें दिखाते हैं कि...
Số liệu chỉ ra rằng...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
आकड़ों के अनुसार
Theo như số liệu cho thấy,...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
अगर आकड़ों को ग़ौर से देखा जाए, तो यह पता चलता है कि...
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
आकड़ों के अनुसार
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
आकड़ों को नज़र मे रखते हुए, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि...
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
इस अनुसंधन के कई सारे निहितार्थ है...
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
इस अध्ययन के कुछ क्रियात्मक निहितार्थ भी हैं. सर्वप्रथम, ...में सहजज्ञ गुण है जो विशेषज्ञों को आसानी से समझ आ सकता है.
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó