lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

... से पता चलता है कि...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Nyers adatok leírásánál használatos
जैसा कि... में से पता चलता है कि...
Jak można zauważyć na... , ...
Nyers adatok leírásánál használatos
आकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि...
Dane te zdają się sugerować, że...
Nyers adatok leírásánál használatos
आकड़ें दिखाते हैं कि...
Dane wykazują, że...
Nyers adatok leírásánál használatos
आकड़ों मे से साफ पता चलता है कि...
Z danych wynika, że...
Nyers adatok leírásánál használatos
कई सारे महत्वपर्ण नतीजे थे...
Kilka godnych uwagi wyników...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
किए गए अध्ययन के नतीजों को प्रसेतुत करने के लिए
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

... के अंक बढ़े/घटें/वहीं के वहीं रह गए हैं.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
आकडें दिखाते हैं कि... की संख्य... और ... के बीच दुगुनी हो गई है/दुगुनी घट गई है.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
यहाँ अंक स्थिर रूप से... से... तक बढ़/घट रहे हैं.
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
... के अंक ... के सहसंबंध में, बढ/घट रहे हैं.
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
यह स्पष्ट है कि, ... और... के बीच... के अंक बढे/घटे/वैसे ही रहे हैं.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... का... के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंध है.
...był dodatnio skorelowany z...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
पूर्वानुमान के अनुसार,...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
यह नतीजा X के नतीजे से मिलता है.
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
यह नतीजा, X के नतीजे को सिद्ध करता है कि...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
X के नतीजे के बराबर होने के नाते,... और... का सकारात्मक सहसंबंध है.
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

ये आकड़ें हमें दिखाते हैं कि...
Statystyki pokazują, że...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
आकड़ों के अनुसार
Według statystyk...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
अगर आकड़ों को ग़ौर से देखा जाए, तो यह पता चलता है कि...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
आकड़ों के अनुसार
Statystycznie rzecz biorąc...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
आकड़ों को नज़र मे रखते हुए, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
इस अनुसंधन के कई सारे निहितार्थ है...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
इस अध्ययन के कुछ क्रियात्मक निहितार्थ भी हैं. सर्वप्रथम, ...में सहजज्ञ गुण है जो विशेषज्ञों को आसानी से समझ आ सकता है.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó