eszperantó | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Nyers adatok leírásánál használatos
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Nyers adatok leírásánál használatos
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
La ciferoj malkaŝas, ke...
Nyers adatok leírásánál használatos
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Nyers adatok leírásánál használatos
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
...estis pozitive korelaciita kun...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Kiel antaŭdiris,...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
La statistikoj montras, ke...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Laŭ la statistiko...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Στατιστικά μιλώντας...
Statistike parolante...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó