angol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
It can be seen from… that…
Nyers adatok leírásánál használatos
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
As can be seen from…, …
Nyers adatok leírásánál használatos
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
The data would seem to suggest that…
Nyers adatok leírásánál használatos
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
The figures reveal that…
Nyers adatok leírásánál használatos
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
From the figures it is apparent that…
Nyers adatok leírásánál használatos
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Several noteworthy results were…
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
The results of the present study demonstrate that…
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
...was positively correlated with…
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
As predicted, …
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
This finding is consistent with X's contention that…
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
This finding reinforces X's assertion that…
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
The statistics show that…
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
According to the statistics…
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
When one looks at the statistics, one can see that…
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Στατιστικά μιλώντας...
Statistically speaking…
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó