thai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

On peut voir avec... que...
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Nyers adatok leírásánál használatos
Comme il peut être vu avec..., ...
จากที่เคยเห็นจาก...
Nyers adatok leírásánál használatos
Les informations semblent suggérer que...
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Nyers adatok leírásánál használatos
Les chiffres révèlent que...
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Nyers adatok leírásánál használatos
Au regard des chiffres, il est clair que...
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Nyers adatok leírásánál használatos
Plusieurs résultats notables furent...
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Les résultats de la présente étude démontrent que...
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Une corrélation fut établie entre...et...
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Comme prévu, ...
อย่างที่ทำนายไว้...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Les statistiques montrent que...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Selon les statistiques...
ตามสถิติ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Au regard des statistiques, on peut observer que...
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statistiquement parlant...
พูดอย่างสถิติ
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó