török | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

On peut voir avec... que...
...'den görülebileceği üzere ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Comme il peut être vu avec..., ...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Les informations semblent suggérer que...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Nyers adatok leírásánál használatos
Les chiffres révèlent que...
Sayılar gösteriyor ki ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Au regard des chiffres, il est clair que...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Plusieurs résultats notables furent...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Une corrélation fut établie entre...et...
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Comme prévu, ...
Tahmin edildiği üzere ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Les statistiques montrent que...
İstatistikler gösteriyor ki ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Selon les statistiques...
İstatistiklere göre ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Au regard des statistiques, on peut observer que...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statistiquement parlant...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó