portugál | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

... on nähtävissä, että...
Pode ser visto de/do/da...que...
Nyers adatok leírásánál használatos
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Como pode ser observado em/no/na...
Nyers adatok leírásánál használatos
Aineisto viittaa siihen, että...
Os dados sugerem que...
Nyers adatok leírásánál használatos
Luvut osoittavat, että...
A figura revela que...
Nyers adatok leírásánál használatos
Lukujen perusteella on selvää, että...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Nyers adatok leírásánál használatos
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Alguns números significativos foram...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...foi positivamente correlacionado com...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Kuten ennustettu, ...
Como previsto,...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Tilastot näyttävät, että...
As estatísticas mostram que...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Tilastojen mukaan...
De acordo com as estatísticas...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Tilastollisesti puhuen...
Estatisticamente falando...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó