portugál | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Pode ser visto de/do/da...que...
Nyers adatok leírásánál használatos
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Como pode ser observado em/no/na...
Nyers adatok leírásánál használatos
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Os dados sugerem que...
Nyers adatok leírásánál használatos
La ciferoj malkaŝas, ke...
A figura revela que...
Nyers adatok leírásánál használatos
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Nyers adatok leírásánál használatos
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Alguns números significativos foram...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...estis pozitive korelaciita kun...
...foi positivamente correlacionado com...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Kiel antaŭdiris,...
Como previsto,...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

La statistikoj montras, ke...
As estatísticas mostram que...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Laŭ la statistiko...
De acordo com as estatísticas...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statistike parolante...
Estatisticamente falando...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó