román | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Det kan ses ud fra... at...
Din faptul că...reiese...
Nyers adatok leírásánál használatos
Hvilket kan ses ud fra..., ...
După cum putem observa din...,....
Nyers adatok leírásánál használatos
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Datele par să sugereze faptul că...
Nyers adatok leírásánál használatos
Figurerne afslører at...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Nyers adatok leírásánál használatos
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Nyers adatok leírásánál használatos
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... var absolut korreleret med...
...a fost corelat pozitiv cu...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Som forudset,...
După cum am anticipat,...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Statistikkerne viser at...
Statisticile demonstrează faptul că...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
I følge statistikkerne...
Conform statisticilor...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statistisk set...
Din punct de vedere statistic...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó