portugál | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Det kan ses ud fra... at...
Pode ser visto de/do/da...que...
Nyers adatok leírásánál használatos
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Como pode ser observado em/no/na...
Nyers adatok leírásánál használatos
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Os dados sugerem que...
Nyers adatok leírásánál használatos
Figurerne afslører at...
A figura revela que...
Nyers adatok leírásánál használatos
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Nyers adatok leírásánál használatos
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Alguns números significativos foram...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... var absolut korreleret med...
...foi positivamente correlacionado com...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Som forudset,...
Como previsto,...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Statistikkerne viser at...
As estatísticas mostram que...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
I følge statistikkerne...
De acordo com as estatísticas...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statistisk set...
Estatisticamente falando...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó