holland | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Det kan ses ud fra... at...
Uit ... blijkt dat ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Zoals ... aantoont, ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Figurerne afslører at...
De cijfers onthullen dat ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... var absolut korreleret med...
... verhoudt zich positief tot ...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Som forudset,...
Zoals voorspeld, ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Statistikkerne viser at...
De statistieken tonen aan dat ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
I følge statistikkerne...
Volgens de statistieken ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statistisk set...
Statistisch gezien ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó