orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

It can be seen from… that…
Это можно предположить, исходя из того, что...
Nyers adatok leírásánál használatos
As can be seen from…, …
Как можно заметить, исходя из..., ...
Nyers adatok leírásánál használatos
The data would seem to suggest that…
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Nyers adatok leírásánál használatos
The figures reveal that…
Цифровые данные обнаруживают, что...
Nyers adatok leírásánál használatos
From the figures it is apparent that…
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Nyers adatok leírásánál használatos
Several noteworthy results were…
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
The results of the present study demonstrate that…
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...was positively correlated with…
... хорошо сочеталось с ...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
As predicted, …
Как мы и предполагали...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
This finding is consistent with X's contention that…
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
This finding reinforces X's assertion that…
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

The statistics show that…
Статистика показывает, что...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
According to the statistics…
Согласно статистике...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
When one looks at the statistics, one can see that…
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statistically speaking…
Статистиически...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó