görög | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

It can be seen from… that…
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Nyers adatok leírásánál használatos
As can be seen from…, …
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Nyers adatok leírásánál használatos
The data would seem to suggest that…
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Nyers adatok leírásánál használatos
The figures reveal that…
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Nyers adatok leírásánál használatos
From the figures it is apparent that…
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Nyers adatok leírásánál használatos
Several noteworthy results were…
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
The results of the present study demonstrate that…
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...was positively correlated with…
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
As predicted, …
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
This finding is consistent with X's contention that…
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
This finding reinforces X's assertion that…
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

The statistics show that…
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
According to the statistics…
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
When one looks at the statistics, one can see that…
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statistically speaking…
Στατιστικά μιλώντας...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó