svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

(ภาคผนวก)
Appendix
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
ประมาณ
ung. (ungefär)
Amikor a mennyiség ismeretlen
บรรณานุกรม
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Felhasznált irodalom/Források
ประมาณ
ca. (cirka)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
บท
kap. (kapitel)
A tanulmány egy meghatározott része
คอลัมน์
Kolumn
A táblázat függőleges része
ปริญญานิพนธ์
Doktorsavhandling
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
แก้ไขโดย
red. (redigerad av)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
ตัวอย่างเช่น
t.ex. (till exempel)
Példa/példák adásánál
โดยเฉพาะ
särskilt
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
และอื่นๆอีกมากมาย
etc. (et cetera)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
ตัวเลข
figur
A dolgozathoz tartozó diagram
กล่าวคือ
d.v.s. (det vill säga)
Egy gondolat kifejtésénél
ประกอบไปด้วย
inkl. (inklusive)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
หมายเหตุ
obs (observera)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
หน้า
s. (sida)
A kézirat minden egyes oldala
หน้า
s. (sidor)
A kézirat számos oldala
คำนำ
förord
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
ตีพิมพ์โดย
publicerad av
A kiadó megnevezésekor
ทบทวนโดย
rev. (reviderad av)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
omtryck/nytryck
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
แปลโดย
övers. (översättning)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
ระดับ
vol. (volym)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás