magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

(ภาคผนวก)
függ. (függelék)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
ประมาณ
kb. (körülbelül)
Amikor a mennyiség ismeretlen
บรรณานุกรม
bibliog. (bibliográfia)
Felhasznált irodalom/Források
ประมาณ
kb. (körülbelül)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
บท
fej. (fejezet)
A tanulmány egy meghatározott része
คอลัมน์
oszl. (oszlop)
A táblázat függőleges része
ปริญญานิพนธ์
dissz. (disszertáció)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
แก้ไขโดย
szerk. (szerkesztette X)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
ตัวอย่างเช่น
pl. (például)
Példa/példák adásánál
โดยเฉพาะ
kül. (különösen)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
และอื่นๆอีกมากมาย
stb. (és így tovább)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
ตัวเลข
ábr. (ábra)
A dolgozathoz tartozó diagram
กล่าวคือ
azaz/vagyis/következtetésképpen
Egy gondolat kifejtésénél
ประกอบไปด้วย
beleértve
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
หมายเหตุ
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
หน้า
o./old. (oldal)
A kézirat minden egyes oldala
หน้า
o./old. (oldal/oldalak)
A kézirat számos oldala
คำนำ
Előszó
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
ตีพิมพ์โดย
kiad. (kiadta X/kiadó)
A kiadó megnevezésekor
ทบทวนโดย
Átdolgozta X
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Utánnyomás
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
แปลโดย
ford. (fordította X)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
ระดับ
köt. (kötet)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás