holland | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

(ภาคผนวก)
bijl. (bijlage)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
ประมาณ
ong. (ongeveer)
Amikor a mennyiség ismeretlen
บรรณานุกรม
bibl. (bibliografie)
Felhasznált irodalom/Források
ประมาณ
ca. (circa)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
บท
hst. (hoofdstuk)
A tanulmány egy meghatározott része
คอลัมน์
kolom
A táblázat függőleges része
ปริญญานิพนธ์
dissertatie
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
แก้ไขโดย
bew. (bewerkt door)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
ตัวอย่างเช่น
bijv. (bijvoorbeeld)
Példa/példák adásánál
โดยเฉพาะ
bijz. (bijzonder)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
และอื่นๆอีกมากมาย
enz. (enzovoort)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
ตัวเลข
afb. (afbeelding)
A dolgozathoz tartozó diagram
กล่าวคือ
d.w.z (dat wil zeggen)
Egy gondolat kifejtésénél
ประกอบไปด้วย
incl. (inclusief)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
หมายเหตุ
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
หน้า
p. (pagina)
A kézirat minden egyes oldala
หน้า
pp. (pagina´s)
A kézirat számos oldala
คำนำ
voorwoord
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
ตีพิมพ์โดย
uitg. (uitgegeven door)
A kiadó megnevezésekor
ทบทวนโดย
herz. (herzien)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
herdr. (herdruk)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
แปลโดย
vertaald door
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
ระดับ
jg. (jaargang)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás