svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

ek
Appendix
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
tahmini/ yaklaşık
ung. (ungefär)
Amikor a mennyiség ismeretlen
Bibliyografi/ Kaynakça
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Felhasznált irodalom/Források
aşağı yukarı/ takribi
ca. (cirka)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
Bölüm/ ünite
kap. (kapitel)
A tanulmány egy meghatározott része
kol. (kolon)/ sütun
Kolumn
A táblázat függőleges része
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Doktorsavhandling
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
tarafından düzeltildi
red. (redigerad av)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
ör./örn. (örneğin)
t.ex. (till exempel)
Példa/példák adásánál
özellikle
särskilt
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
etc. (et cetera)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
fig. (figür)
figur
A dolgozathoz tartozó diagram
yani
d.v.s. (det vill säga)
Egy gondolat kifejtésénél
kapsar/ dahil
inkl. (inklusive)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
d.e. (dikkat edilecek)
obs (observera)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
s. (sayfa)
s. (sida)
A kézirat minden egyes oldala
sayfalar
s. (sidor)
A kézirat számos oldala
önsöz/ giriş
förord
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
yay. (yayımlandı)
publicerad av
A kiadó megnevezésekor
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
rev. (reviderad av)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
omtryck/nytryck
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
övers. (översättning)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
böl. (bölüm)
vol. (volym)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás