cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

ek
- (příloha)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
tahmini/ yaklaşık
přibl. (přibližně)
Amikor a mennyiség ismeretlen
Bibliyografi/ Kaynakça
lit. (literatura)
Felhasznált irodalom/Források
aşağı yukarı/ takribi
cca (cirka)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
Bölüm/ ünite
kap. (kapitola)
A tanulmány egy meghatározott része
kol. (kolon)/ sütun
- (sloupec)
A táblázat függőleges része
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
dis. (disertace, disertační práce)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
tarafından düzeltildi
edit. (editována kým)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
ör./örn. (örneğin)
např. (například)
Példa/példák adásánál
özellikle
zejm. (zejména)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
atd. (a tak dále)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
fig. (figür)
obr. (obrázek)
A dolgozathoz tartozó diagram
yani
tj. (to jest)
Egy gondolat kifejtésénél
kapsar/ dahil
vč. (včetně)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
d.e. (dikkat edilecek)
Pozn. (poznámka)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
s. (sayfa)
str. (strana)
A kézirat minden egyes oldala
sayfalar
str. (strany)
A kézirat számos oldala
önsöz/ giriş
- (předmluva)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
yay. (yayımlandı)
publ. (publikováno kým)
A kiadó megnevezésekor
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
rev. (revidováno kým)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
dot. (dotisk)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
přel. (přeloženo kým)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
böl. (bölüm)
obj. (objem)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás