thai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

Appendix
(ภาคผนวก)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
ung. (ungefär)
ประมาณ
Amikor a mennyiség ismeretlen
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
บรรณานุกรม
Felhasznált irodalom/Források
ca. (cirka)
ประมาณ
Amikor egy mennyiséget becsülünk
kap. (kapitel)
บท
A tanulmány egy meghatározott része
Kolumn
คอลัมน์
A táblázat függőleges része
Doktorsavhandling
ปริญญานิพนธ์
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
red. (redigerad av)
แก้ไขโดย
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
t.ex. (till exempel)
ตัวอย่างเช่น
Példa/példák adásánál
särskilt
โดยเฉพาะ
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc. (et cetera)
และอื่นๆอีกมากมาย
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
figur
ตัวเลข
A dolgozathoz tartozó diagram
d.v.s. (det vill säga)
กล่าวคือ
Egy gondolat kifejtésénél
inkl. (inklusive)
ประกอบไปด้วย
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
obs (observera)
หมายเหตุ
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
s. (sida)
หน้า
A kézirat minden egyes oldala
s. (sidor)
หน้า
A kézirat számos oldala
förord
คำนำ
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
publicerad av
ตีพิมพ์โดย
A kiadó megnevezésekor
rev. (reviderad av)
ทบทวนโดย
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
omtryck/nytryck
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
övers. (översättning)
แปลโดย
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volym)
ระดับ
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás