spanyol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

Appendix
ap. (apéndice)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
ung. (ungefär)
aprox. (aproximadamente)
Amikor a mennyiség ismeretlen
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
bibl. (bibliografía)
Felhasznált irodalom/Források
ca. (cirka)
circ. (circa)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
kap. (kapitel)
cap. (capítulo)
A tanulmány egy meghatározott része
Kolumn
col. (columna)
A táblázat függőleges része
Doktorsavhandling
disertación
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
red. (redigerad av)
editado por
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
t.ex. (till exempel)
p. ej. (por ejemplo)
Példa/példák adásánál
särskilt
especialmente
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc. (et cetera)
etc. (etcétera)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
figur
fig. (figura)
A dolgozathoz tartozó diagram
d.v.s. (det vill säga)
es decir,...
Egy gondolat kifejtésénél
inkl. (inklusive)
incl.
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
obs (observera)
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
s. (sida)
p. (página)
A kézirat minden egyes oldala
s. (sidor)
pp. (páginas)
A kézirat számos oldala
förord
Prefacio
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
publicerad av
publicado por
A kiadó megnevezésekor
rev. (reviderad av)
revisado por
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
omtryck/nytryck
reedición / nueva edición / reimpresión
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
övers. (översättning)
traducido por
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volym)
t.
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás