portugál | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

Appendix
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
ung. (ungefär)
aprox. (aproximadamente)
Amikor a mennyiség ismeretlen
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
bibliogr. (bibliografia)
Felhasznált irodalom/Források
ca. (cirka)
cerca
Amikor egy mennyiséget becsülünk
kap. (kapitel)
cap. (capítulo)
A tanulmány egy meghatározott része
Kolumn
col. (coluna)
A táblázat függőleges része
Doktorsavhandling
dissertação
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
red. (redigerad av)
ed. (edição)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
t.ex. (till exempel)
p.ex. (por exemplo)
Példa/példák adásánál
särskilt
especialmente
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
figur
fig. (figura)
A dolgozathoz tartozó diagram
d.v.s. (det vill säga)
i.e. (id est)
Egy gondolat kifejtésénél
inkl. (inklusive)
incluindo
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
obs (observera)
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
s. (sida)
p. (página)
A kézirat minden egyes oldala
s. (sidor)
pp. (páginas)
A kézirat számos oldala
förord
prefácio
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
publicerad av
E. (editor)
EE. (editores)
A kiadó megnevezésekor
rev. (reviderad av)
revisado por
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
omtryck/nytryck
reimpresso
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
övers. (översättning)
Trad. (tradução)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volym)
vol. (volume)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás