olasz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

Appendix
Appendice
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
ung. (ungefär)
ca. (circa)
Amikor a mennyiség ismeretlen
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Bibliografia
Felhasznált irodalom/Források
ca. (cirka)
ca. (circa)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
kap. (kapitel)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
A tanulmány egy meghatározott része
Kolumn
Colonna
A táblázat függőleges része
Doktorsavhandling
Dissertazione di laurea
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
red. (redigerad av)
A cura di
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
t.ex. (till exempel)
e.g. (exempli gratia)
Példa/példák adásánál
särskilt
Specialmente
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
figur
fig. (figura)
A dolgozathoz tartozó diagram
d.v.s. (det vill säga)
i.e. (id est)/cioè
Egy gondolat kifejtésénél
inkl. (inklusive)
incl. (incluso)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
obs (observera)
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
s. (sida)
p. (pagina)
A kézirat minden egyes oldala
s. (sidor)
pp. (pagine)
A kézirat számos oldala
förord
Prefazione/Preambolo
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
publicerad av
Pubblicato da
A kiadó megnevezésekor
rev. (reviderad av)
n.d.A. (nota dell'autore)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
omtryck/nytryck
Opera ristampata
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
övers. (översättning)
Tradotta da
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volym)
vol. (volume)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás