német | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

Appendix
Ah. (Anhang)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
ung. (ungefär)
ugf. (ungefähr)
Amikor a mennyiség ismeretlen
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Felhasznált irodalom/Források
ca. (cirka)
ca. (circa)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
kap. (kapitel)
K. (Kapitel)
A tanulmány egy meghatározott része
Kolumn
Spalte
A táblázat függőleges része
Doktorsavhandling
Diss. (Dissertation)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
red. (redigerad av)
bearb. (bearbeitet von)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
t.ex. (till exempel)
z.B. (zum Beispiel)
Példa/példák adásánál
särskilt
bes. (besonders)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc. (et cetera)
usw. (und so weiter)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
figur
Abb. (Abbildung)
A dolgozathoz tartozó diagram
d.v.s. (det vill säga)
d.h. (das heißt)
Egy gondolat kifejtésénél
inkl. (inklusive)
inkl. (inklusive)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
obs (observera)
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
s. (sida)
S. (Seite)
A kézirat minden egyes oldala
s. (sidor)
S. (Seiten)
A kézirat számos oldala
förord
Vorw. (Vorwort)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
publicerad av
hg. (herausgegeben von)
A kiadó megnevezésekor
rev. (reviderad av)
geä. (geändert)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
omtryck/nytryck
Nachdr. (Nachdruck)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
övers. (översättning)
übersetzt von
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volym)
Jg. (Jahrgang)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás