lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

Appendix
aneks
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
ung. (ungefär)
ok. (około)
Amikor a mennyiség ismeretlen
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
bibliografia
Felhasznált irodalom/Források
ca. (cirka)
circa
Amikor egy mennyiséget becsülünk
kap. (kapitel)
rozdz. (rozdział)
A tanulmány egy meghatározott része
Kolumn
kolumna
A táblázat függőleges része
Doktorsavhandling
dysertacja
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
red. (redigerad av)
pod red. (pod redakcją)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
t.ex. (till exempel)
np. (na przykład)
Példa/példák adásánál
särskilt
szczególnie
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc. (et cetera)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
figur
rys. (rysunek)
A dolgozathoz tartozó diagram
d.v.s. (det vill säga)
tj. (to jest)
Egy gondolat kifejtésénél
inkl. (inklusive)
wliczając
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
obs (observera)
nb. (notabene/nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
s. (sida)
str. (strona)
A kézirat minden egyes oldala
s. (sidor)
str. (strony)
A kézirat számos oldala
förord
wstęp/przedmowa
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
publicerad av
wyd. (wydawnictwo)
A kiadó megnevezésekor
rev. (reviderad av)
korekta
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
omtryck/nytryck
przedruk
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
övers. (översättning)
tłum. (tłumaczenie)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volym)
t. (tom)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás