koreai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

Appendix
부록
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
ung. (ungefär)
대략
Amikor a mennyiség ismeretlen
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
참고 문헌 목록
Felhasznált irodalom/Források
ca. (cirka)
대략
Amikor egy mennyiséget becsülünk
kap. (kapitel)
제 (숫자 ex. 1) 장
A tanulmány egy meghatározott része
Kolumn
세로줄
A táblázat függőleges része
Doktorsavhandling
논문
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
red. (redigerad av)
편집
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
t.ex. (till exempel)
예,
Példa/példák adásánál
särskilt
특히,
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc. (et cetera)
등...
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
figur
A dolgozathoz tartozó diagram
d.v.s. (det vill säga)
즉,
Egy gondolat kifejtésénél
inkl. (inklusive)
... 포함
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
obs (observera)
주의
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
s. (sida)
p.
A kézirat minden egyes oldala
s. (sidor)
pp.
A kézirat számos oldala
förord
서두
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
publicerad av
(홍길동) 지음
A kiadó megnevezésekor
rev. (reviderad av)
(홍길동) 개정
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
omtryck/nytryck
재판본
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
övers. (översättning)
(홍길동) 번역
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volym)
제 (몇) 판
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás