hindi | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

Appendix
परिशिष्ट
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
ung. (ungefär)
लगभग
Amikor a mennyiség ismeretlen
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
ग्रंथ सूची
Felhasznált irodalom/Források
ca. (cirka)
लगभग
Amikor egy mennyiséget becsülünk
kap. (kapitel)
अध्याय
A tanulmány egy meghatározott része
Kolumn
स्तंभ
A táblázat függőleges része
Doktorsavhandling
व्याख्यान
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
red. (redigerad av)
संपादक
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
t.ex. (till exempel)
उदाहरण
Példa/példák adásánál
särskilt
विशेषतः
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc. (et cetera)
आदि.
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
figur
आकृ.
A dolgozathoz tartozó diagram
d.v.s. (det vill säga)
जो है कि...
Egy gondolat kifejtésénél
inkl. (inklusive)
सहित
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
obs (observera)
ख़ासकर
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
s. (sida)
अगला
A kézirat minden egyes oldala
s. (sidor)
अगला पन्ना
A kézirat számos oldala
förord
प्रस्तावना
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
publicerad av
प्रकाशन
A kiadó megnevezésekor
rev. (reviderad av)
पुनरीक्षित
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
omtryck/nytryck
पुनर्मुद्रण
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
övers. (översättning)
अनुवादक
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volym)
विभाग
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás