francia | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

Appendix
annexe
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
ung. (ungefär)
approx. (approximativement)
Amikor a mennyiség ismeretlen
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
biblio. (bibliographie)
Felhasznált irodalom/Források
ca. (cirka)
env. (environ)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
kap. (kapitel)
ch. (chapitre)
A tanulmány egy meghatározott része
Kolumn
col. (colonne)
A táblázat függőleges része
Doktorsavhandling
diss. (dissertation)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
red. (redigerad av)
éd. (édition)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
t.ex. (till exempel)
ex. (exemple)
Példa/példák adásánál
särskilt
spéc. (spécialement)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
figur
fig. (figure)
A dolgozathoz tartozó diagram
d.v.s. (det vill säga)
c.-à-d. (c'est-à-dire)
Egy gondolat kifejtésénél
inkl. (inklusive)
incl. (incluant)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
obs (observera)
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
s. (sida)
p. (page)
A kézirat minden egyes oldala
s. (sidor)
pp. (pages)
A kézirat számos oldala
förord
préf. (préface)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
publicerad av
éd. (édité par)
A kiadó megnevezésekor
rev. (reviderad av)
rev. (revu par)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
omtryck/nytryck
réimp. (réimpression)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
övers. (översättning)
trad. (traduit par)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volym)
vol. (volume)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás