román | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

ap. (apéndice)
app. (appendix)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
aprox. (aproximadamente)
aprox. (aproximativ)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibl. (bibliografía)
Bibliografie - nu se prescurtează
Felhasznált irodalom/Források
circ. (circa)
cca (circa)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
cap. (capítulo)
cap. (capitol)
A tanulmány egy meghatározott része
col. (columna)
col. (coloană)
A táblázat függőleges része
disertación
Disertaţie - nu se abreviază
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
editado por
n.t. (nota traducătorului)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
p. ej. (por ejemplo)
ex. (exemplu)
Példa/példák adásánál
especialmente
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc. (etcétera)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
fig. (figura)
fig. (figura)
A dolgozathoz tartozó diagram
es decir,...
adică
Egy gondolat kifejtésénél
incl.
inclusiv - nu se abreviază
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p. (página)
p./pg. (pagina)
A kézirat minden egyes oldala
pp. (páginas)
pp. (paginile)
A kézirat számos oldala
Prefacio
pref. (prefaţă)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
publicado por
ed. (editat de)
A kiadó megnevezésekor
revisado por
red. (redactor)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
reedición / nueva edición / reimpresión
reed. (reeditarea)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
traducido por
trad. (tradusă de)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
t.
vol. (volumul/tomul)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás