orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

ap. (apéndice)
прил. (приложения)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
aprox. (aproximadamente)
прибл. (приблизительно)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibl. (bibliografía)
библ. (библиография)
Felhasznált irodalom/Források
circ. (circa)
ca. (circa -ровно)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
cap. (capítulo)
гл. (глава)
A tanulmány egy meghatározott része
col. (columna)
кол. (колонка)
A táblázat függőleges része
disertación
дисс. (дисертация)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
editado por
ред. (редактор ...)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
p. ej. (por ejemplo)
н/р (на пример)
Példa/példák adásánál
especialmente
особенно (особенно)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc. (etcétera)
и т.д. (и так далее)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
fig. (figura)
рис. (рисунок)
A dolgozathoz tartozó diagram
es decir,...
т.е. (то есть)
Egy gondolat kifejtésénél
incl.
вкл. (включая)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p. (página)
стр. (страница)
A kézirat minden egyes oldala
pp. (páginas)
стр-ы. (страницы)
A kézirat számos oldala
Prefacio
прол. (пролог)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
publicado por
изд. (издательство)
A kiadó megnevezésekor
revisado por
ред. (просмотрено...)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
reedición / nueva edición / reimpresión
обр. (в обработке...)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
traducido por
trans. (перевод ...)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
t.
vol. (volume - ценность)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás