magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

ap. (apéndice)
függ. (függelék)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
aprox. (aproximadamente)
kb. (körülbelül)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibl. (bibliografía)
bibliog. (bibliográfia)
Felhasznált irodalom/Források
circ. (circa)
kb. (körülbelül)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
cap. (capítulo)
fej. (fejezet)
A tanulmány egy meghatározott része
col. (columna)
oszl. (oszlop)
A táblázat függőleges része
disertación
dissz. (disszertáció)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
editado por
szerk. (szerkesztette X)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
p. ej. (por ejemplo)
pl. (például)
Példa/példák adásánál
especialmente
kül. (különösen)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc. (etcétera)
stb. (és így tovább)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
fig. (figura)
ábr. (ábra)
A dolgozathoz tartozó diagram
es decir,...
azaz/vagyis/következtetésképpen
Egy gondolat kifejtésénél
incl.
beleértve
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p. (página)
o./old. (oldal)
A kézirat minden egyes oldala
pp. (páginas)
o./old. (oldal/oldalak)
A kézirat számos oldala
Prefacio
Előszó
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
publicado por
kiad. (kiadta X/kiadó)
A kiadó megnevezésekor
revisado por
Átdolgozta X
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
reedición / nueva edición / reimpresión
Utánnyomás
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
traducido por
ford. (fordította X)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
t.
köt. (kötet)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás