koreai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

ap. (apéndice)
부록
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
aprox. (aproximadamente)
대략
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibl. (bibliografía)
참고 문헌 목록
Felhasznált irodalom/Források
circ. (circa)
대략
Amikor egy mennyiséget becsülünk
cap. (capítulo)
제 (숫자 ex. 1) 장
A tanulmány egy meghatározott része
col. (columna)
세로줄
A táblázat függőleges része
disertación
논문
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
editado por
편집
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
p. ej. (por ejemplo)
예,
Példa/példák adásánál
especialmente
특히,
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc. (etcétera)
등...
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
fig. (figura)
A dolgozathoz tartozó diagram
es decir,...
즉,
Egy gondolat kifejtésénél
incl.
... 포함
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
주의
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p. (página)
p.
A kézirat minden egyes oldala
pp. (páginas)
pp.
A kézirat számos oldala
Prefacio
서두
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
publicado por
(홍길동) 지음
A kiadó megnevezésekor
revisado por
(홍길동) 개정
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
reedición / nueva edición / reimpresión
재판본
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
traducido por
(홍길동) 번역
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
t.
제 (몇) 판
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás