japán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

ap. (apéndice)
別表
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
aprox. (aproximadamente)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibl. (bibliografía)
参考文献一覧
Felhasznált irodalom/Források
circ. (circa)
およそ
Amikor egy mennyiséget becsülünk
cap. (capítulo)
A tanulmány egy meghatározott része
col. (columna)
A táblázat függőleges része
disertación
学位論文
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
editado por
編さん
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
p. ej. (por ejemplo)
Példa/példák adásánál
especialmente
特に
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc. (etcétera)
etc.
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
fig. (figura)
A dolgozathoz tartozó diagram
es decir,...
すなわち
Egy gondolat kifejtésénél
incl.
含めて
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
注意
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p. (página)
p.(ページ)
A kézirat minden egyes oldala
pp. (páginas)
pp.(ページ 複数)
A kézirat számos oldala
Prefacio
序論
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
publicado por
(人物名)出版
A kiadó megnevezésekor
revisado por
(人物名)編
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
reedición / nueva edición / reimpresión
再版
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
traducido por
(人物名)訳
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
t.
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás