holland | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

ap. (apéndice)
bijl. (bijlage)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
aprox. (aproximadamente)
ong. (ongeveer)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibl. (bibliografía)
bibl. (bibliografie)
Felhasznált irodalom/Források
circ. (circa)
ca. (circa)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
cap. (capítulo)
hst. (hoofdstuk)
A tanulmány egy meghatározott része
col. (columna)
kolom
A táblázat függőleges része
disertación
dissertatie
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
editado por
bew. (bewerkt door)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
p. ej. (por ejemplo)
bijv. (bijvoorbeeld)
Példa/példák adásánál
especialmente
bijz. (bijzonder)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc. (etcétera)
enz. (enzovoort)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
fig. (figura)
afb. (afbeelding)
A dolgozathoz tartozó diagram
es decir,...
d.w.z (dat wil zeggen)
Egy gondolat kifejtésénél
incl.
incl. (inclusief)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p. (página)
p. (pagina)
A kézirat minden egyes oldala
pp. (páginas)
pp. (pagina´s)
A kézirat számos oldala
Prefacio
voorwoord
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
publicado por
uitg. (uitgegeven door)
A kiadó megnevezésekor
revisado por
herz. (herzien)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
reedición / nueva edición / reimpresión
herdr. (herdruk)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
traducido por
vertaald door
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
t.
jg. (jaargang)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás