cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

ap. (apéndice)
- (příloha)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
aprox. (aproximadamente)
přibl. (přibližně)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibl. (bibliografía)
lit. (literatura)
Felhasznált irodalom/Források
circ. (circa)
cca (cirka)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
cap. (capítulo)
kap. (kapitola)
A tanulmány egy meghatározott része
col. (columna)
- (sloupec)
A táblázat függőleges része
disertación
dis. (disertace, disertační práce)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
editado por
edit. (editována kým)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
p. ej. (por ejemplo)
např. (například)
Példa/példák adásánál
especialmente
zejm. (zejména)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc. (etcétera)
atd. (a tak dále)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
fig. (figura)
obr. (obrázek)
A dolgozathoz tartozó diagram
es decir,...
tj. (to jest)
Egy gondolat kifejtésénél
incl.
vč. (včetně)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p. (página)
str. (strana)
A kézirat minden egyes oldala
pp. (páginas)
str. (strany)
A kézirat számos oldala
Prefacio
- (předmluva)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
publicado por
publ. (publikováno kým)
A kiadó megnevezésekor
revisado por
rev. (revidováno kým)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
reedición / nueva edición / reimpresión
dot. (dotisk)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
traducido por
přel. (přeloženo kým)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
t.
obj. (objem)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás