svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

app. (appendix)
Appendix
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
aprox. (aproximativ)
ung. (ungefär)
Amikor a mennyiség ismeretlen
Bibliografie - nu se prescurtează
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Felhasznált irodalom/Források
cca (circa)
ca. (cirka)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
cap. (capitol)
kap. (kapitel)
A tanulmány egy meghatározott része
col. (coloană)
Kolumn
A táblázat függőleges része
Disertaţie - nu se abreviază
Doktorsavhandling
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
n.t. (nota traducătorului)
red. (redigerad av)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
ex. (exemplu)
t.ex. (till exempel)
Példa/példák adásánál
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
särskilt
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc. (et cetera/caetera-lat.)
etc. (et cetera)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
fig. (figura)
figur
A dolgozathoz tartozó diagram
adică
d.v.s. (det vill säga)
Egy gondolat kifejtésénél
inclusiv - nu se abreviază
inkl. (inklusive)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p./pg. (pagina)
s. (sida)
A kézirat minden egyes oldala
pp. (paginile)
s. (sidor)
A kézirat számos oldala
pref. (prefaţă)
förord
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
ed. (editat de)
publicerad av
A kiadó megnevezésekor
red. (redactor)
rev. (reviderad av)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
reed. (reeditarea)
omtryck/nytryck
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
trad. (tradusă de)
övers. (översättning)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volumul/tomul)
vol. (volym)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás