portugál | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

app. (appendix)
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
aprox. (aproximativ)
aprox. (aproximadamente)
Amikor a mennyiség ismeretlen
Bibliografie - nu se prescurtează
bibliogr. (bibliografia)
Felhasznált irodalom/Források
cca (circa)
cerca
Amikor egy mennyiséget becsülünk
cap. (capitol)
cap. (capítulo)
A tanulmány egy meghatározott része
col. (coloană)
col. (coluna)
A táblázat függőleges része
Disertaţie - nu se abreviază
dissertação
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
n.t. (nota traducătorului)
ed. (edição)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
ex. (exemplu)
p.ex. (por exemplo)
Példa/példák adásánál
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
especialmente
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc. (et cetera/caetera-lat.)
etc. (et cetera)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
fig. (figura)
fig. (figura)
A dolgozathoz tartozó diagram
adică
i.e. (id est)
Egy gondolat kifejtésénél
inclusiv - nu se abreviază
incluindo
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p./pg. (pagina)
p. (página)
A kézirat minden egyes oldala
pp. (paginile)
pp. (páginas)
A kézirat számos oldala
pref. (prefaţă)
prefácio
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
ed. (editat de)
E. (editor)
EE. (editores)
A kiadó megnevezésekor
red. (redactor)
revisado por
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
reed. (reeditarea)
reimpresso
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
trad. (tradusă de)
Trad. (tradução)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volumul/tomul)
vol. (volume)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás