orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

app. (appendix)
прил. (приложения)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
aprox. (aproximativ)
прибл. (приблизительно)
Amikor a mennyiség ismeretlen
Bibliografie - nu se prescurtează
библ. (библиография)
Felhasznált irodalom/Források
cca (circa)
ca. (circa -ровно)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
cap. (capitol)
гл. (глава)
A tanulmány egy meghatározott része
col. (coloană)
кол. (колонка)
A táblázat függőleges része
Disertaţie - nu se abreviază
дисс. (дисертация)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
n.t. (nota traducătorului)
ред. (редактор ...)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
ex. (exemplu)
н/р (на пример)
Példa/példák adásánál
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
особенно (особенно)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc. (et cetera/caetera-lat.)
и т.д. (и так далее)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
fig. (figura)
рис. (рисунок)
A dolgozathoz tartozó diagram
adică
т.е. (то есть)
Egy gondolat kifejtésénél
inclusiv - nu se abreviază
вкл. (включая)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p./pg. (pagina)
стр. (страница)
A kézirat minden egyes oldala
pp. (paginile)
стр-ы. (страницы)
A kézirat számos oldala
pref. (prefaţă)
прол. (пролог)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
ed. (editat de)
изд. (издательство)
A kiadó megnevezésekor
red. (redactor)
ред. (просмотрено...)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
reed. (reeditarea)
обр. (в обработке...)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
trad. (tradusă de)
trans. (перевод ...)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volumul/tomul)
vol. (volume - ценность)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás