magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

app. (appendix)
függ. (függelék)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
aprox. (aproximativ)
kb. (körülbelül)
Amikor a mennyiség ismeretlen
Bibliografie - nu se prescurtează
bibliog. (bibliográfia)
Felhasznált irodalom/Források
cca (circa)
kb. (körülbelül)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
cap. (capitol)
fej. (fejezet)
A tanulmány egy meghatározott része
col. (coloană)
oszl. (oszlop)
A táblázat függőleges része
Disertaţie - nu se abreviază
dissz. (disszertáció)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
n.t. (nota traducătorului)
szerk. (szerkesztette X)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
ex. (exemplu)
pl. (például)
Példa/példák adásánál
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
kül. (különösen)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc. (et cetera/caetera-lat.)
stb. (és így tovább)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
fig. (figura)
ábr. (ábra)
A dolgozathoz tartozó diagram
adică
azaz/vagyis/következtetésképpen
Egy gondolat kifejtésénél
inclusiv - nu se abreviază
beleértve
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p./pg. (pagina)
o./old. (oldal)
A kézirat minden egyes oldala
pp. (paginile)
o./old. (oldal/oldalak)
A kézirat számos oldala
pref. (prefaţă)
Előszó
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
ed. (editat de)
kiad. (kiadta X/kiadó)
A kiadó megnevezésekor
red. (redactor)
Átdolgozta X
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
reed. (reeditarea)
Utánnyomás
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
trad. (tradusă de)
ford. (fordította X)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volumul/tomul)
köt. (kötet)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás