koreai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

app. (appendix)
부록
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
aprox. (aproximativ)
대략
Amikor a mennyiség ismeretlen
Bibliografie - nu se prescurtează
참고 문헌 목록
Felhasznált irodalom/Források
cca (circa)
대략
Amikor egy mennyiséget becsülünk
cap. (capitol)
제 (숫자 ex. 1) 장
A tanulmány egy meghatározott része
col. (coloană)
세로줄
A táblázat függőleges része
Disertaţie - nu se abreviază
논문
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
n.t. (nota traducătorului)
편집
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
ex. (exemplu)
예,
Példa/példák adásánál
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
특히,
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc. (et cetera/caetera-lat.)
등...
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
fig. (figura)
A dolgozathoz tartozó diagram
adică
즉,
Egy gondolat kifejtésénél
inclusiv - nu se abreviază
... 포함
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
주의
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p./pg. (pagina)
p.
A kézirat minden egyes oldala
pp. (paginile)
pp.
A kézirat számos oldala
pref. (prefaţă)
서두
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
ed. (editat de)
(홍길동) 지음
A kiadó megnevezésekor
red. (redactor)
(홍길동) 개정
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
reed. (reeditarea)
재판본
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
trad. (tradusă de)
(홍길동) 번역
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volumul/tomul)
제 (몇) 판
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás