kínai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

app. (appendix)
app.(附录)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
aprox. (aproximativ)
approx.(大约)
Amikor a mennyiség ismeretlen
Bibliografie - nu se prescurtează
bibliog.(引用来源)
Felhasznált irodalom/Források
cca (circa)
ca.(大约)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
cap. (capitol)
ch.(章)
A tanulmány egy meghatározott része
col. (coloană)
col.(柱)
A táblázat függőleges része
Disertaţie - nu se abreviază
diss.(论文)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
n.t. (nota traducătorului)
ed.(编辑)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
ex. (exemplu)
e.g.(例如)
Példa/példák adásánál
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
esp.(尤其是)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc. (et cetera/caetera-lat.)
etc.(等等)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
fig. (figura)
fig.(图表)
A dolgozathoz tartozó diagram
adică
i.e.(既)
Egy gondolat kifejtésénél
inclusiv - nu se abreviază
incl.(包括)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
N.B.(注意)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p./pg. (pagina)
p.(页)
A kézirat minden egyes oldala
pp. (paginile)
pp.(页)
A kézirat számos oldala
pref. (prefaţă)
pref.(前言)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
ed. (editat de)
pub.(由...出版)
A kiadó megnevezésekor
red. (redactor)
rev.(由...修改)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
reed. (reeditarea)
rpt.(转载)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
trad. (tradusă de)
trans.(由...翻译)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volumul/tomul)
vol.(卷)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás