görög | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

app. (appendix)
παρ. (παράρτημα)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
aprox. (aproximativ)
περ. (κατά προσέγγιση)
Amikor a mennyiség ismeretlen
Bibliografie - nu se prescurtează
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Felhasznált irodalom/Források
cca (circa)
περ. (περίπου)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
cap. (capitol)
κεφ. (κεφάλαιο)
A tanulmány egy meghatározott része
col. (coloană)
στήλη
A táblázat függőleges része
Disertaţie - nu se abreviază
διατριβή
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
n.t. (nota traducătorului)
επιμ. (επιμέλεια)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
ex. (exemplu)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Példa/példák adásánál
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
ειδ. (ειδικά)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc. (et cetera/caetera-lat.)
κτλ. (και τα λοιπά)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
fig. (figura)
Σχ. (Σχήμα)
A dolgozathoz tartozó diagram
adică
δηλαδή,...
Egy gondolat kifejtésénél
inclusiv - nu se abreviază
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p./pg. (pagina)
σελ. (σελίδα)
A kézirat minden egyes oldala
pp. (paginile)
σελ. (σελίδες)
A kézirat számos oldala
pref. (prefaţă)
Προτ. (πρόλογος)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
ed. (editat de)
δημοσιεύθηκε από
A kiadó megnevezésekor
red. (redactor)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
reed. (reeditarea)
ανατύπωση
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
trad. (tradusă de)
μεταφράστηκε από
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volumul/tomul)
τομ. (τόμος)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás