dán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

app. (appendix)
bilag
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
aprox. (aproximativ)
ca. (cirka)
Amikor a mennyiség ismeretlen
Bibliografie - nu se prescurtează
bibliografi
Felhasznált irodalom/Források
cca (circa)
ca. (cirka)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
cap. (capitol)
afsnit
A tanulmány egy meghatározott része
col. (coloană)
kolonne
A táblázat függőleges része
Disertaţie - nu se abreviază
afhandling
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
n.t. (nota traducătorului)
redigeret af
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
ex. (exemplu)
f.eks. (for eksempel)
Példa/példák adásánál
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
især
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc. (et cetera/caetera-lat.)
osv. (og så videre)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
fig. (figura)
fig. (figur)
A dolgozathoz tartozó diagram
adică
dvs. (det vil sige)
Egy gondolat kifejtésénél
inclusiv - nu se abreviază
inkl. (inklusive)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p./pg. (pagina)
side
A kézirat minden egyes oldala
pp. (paginile)
s. (sider)
A kézirat számos oldala
pref. (prefaţă)
indledning
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
ed. (editat de)
udgivet af
A kiadó megnevezésekor
red. (redactor)
revideret af
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
reed. (reeditarea)
genoptryk
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
trad. (tradusă de)
oversat af
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volumul/tomul)
bind
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás