cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

app. (appendix)
- (příloha)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
aprox. (aproximativ)
přibl. (přibližně)
Amikor a mennyiség ismeretlen
Bibliografie - nu se prescurtează
lit. (literatura)
Felhasznált irodalom/Források
cca (circa)
cca (cirka)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
cap. (capitol)
kap. (kapitola)
A tanulmány egy meghatározott része
col. (coloană)
- (sloupec)
A táblázat függőleges része
Disertaţie - nu se abreviază
dis. (disertace, disertační práce)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
n.t. (nota traducătorului)
edit. (editována kým)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
ex. (exemplu)
např. (například)
Példa/példák adásánál
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
zejm. (zejména)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc. (et cetera/caetera-lat.)
atd. (a tak dále)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
fig. (figura)
obr. (obrázek)
A dolgozathoz tartozó diagram
adică
tj. (to jest)
Egy gondolat kifejtésénél
inclusiv - nu se abreviază
vč. (včetně)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p./pg. (pagina)
str. (strana)
A kézirat minden egyes oldala
pp. (paginile)
str. (strany)
A kézirat számos oldala
pref. (prefaţă)
- (předmluva)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
ed. (editat de)
publ. (publikováno kým)
A kiadó megnevezésekor
red. (redactor)
rev. (revidováno kým)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
reed. (reeditarea)
dot. (dotisk)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
trad. (tradusă de)
přel. (přeloženo kým)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volumul/tomul)
obj. (objem)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás