svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Appendix
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
aprox. (aproximadamente)
ung. (ungefär)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibliogr. (bibliografia)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Felhasznált irodalom/Források
cerca
ca. (cirka)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
cap. (capítulo)
kap. (kapitel)
A tanulmány egy meghatározott része
col. (coluna)
Kolumn
A táblázat függőleges része
dissertação
Doktorsavhandling
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
ed. (edição)
red. (redigerad av)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
p.ex. (por exemplo)
t.ex. (till exempel)
Példa/példák adásánál
especialmente
särskilt
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
fig. (figura)
figur
A dolgozathoz tartozó diagram
i.e. (id est)
d.v.s. (det vill säga)
Egy gondolat kifejtésénél
incluindo
inkl. (inklusive)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p. (página)
s. (sida)
A kézirat minden egyes oldala
pp. (páginas)
s. (sidor)
A kézirat számos oldala
prefácio
förord
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
E. (editor)
EE. (editores)
publicerad av
A kiadó megnevezésekor
revisado por
rev. (reviderad av)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
reimpresso
omtryck/nytryck
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
Trad. (tradução)
övers. (översättning)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volume)
vol. (volym)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás