német | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Ah. (Anhang)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
aprox. (aproximadamente)
ugf. (ungefähr)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibliogr. (bibliografia)
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Felhasznált irodalom/Források
cerca
ca. (circa)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
cap. (capítulo)
K. (Kapitel)
A tanulmány egy meghatározott része
col. (coluna)
Spalte
A táblázat függőleges része
dissertação
Diss. (Dissertation)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
ed. (edição)
bearb. (bearbeitet von)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
p.ex. (por exemplo)
z.B. (zum Beispiel)
Példa/példák adásánál
especialmente
bes. (besonders)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc. (et cetera)
usw. (und so weiter)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
fig. (figura)
Abb. (Abbildung)
A dolgozathoz tartozó diagram
i.e. (id est)
d.h. (das heißt)
Egy gondolat kifejtésénél
incluindo
inkl. (inklusive)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p. (página)
S. (Seite)
A kézirat minden egyes oldala
pp. (páginas)
S. (Seiten)
A kézirat számos oldala
prefácio
Vorw. (Vorwort)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
E. (editor)
EE. (editores)
hg. (herausgegeben von)
A kiadó megnevezésekor
revisado por
geä. (geändert)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
reimpresso
Nachdr. (Nachdruck)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
Trad. (tradução)
übersetzt von
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volume)
Jg. (Jahrgang)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás