magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
függ. (függelék)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
aprox. (aproximadamente)
kb. (körülbelül)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibliogr. (bibliografia)
bibliog. (bibliográfia)
Felhasznált irodalom/Források
cerca
kb. (körülbelül)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
cap. (capítulo)
fej. (fejezet)
A tanulmány egy meghatározott része
col. (coluna)
oszl. (oszlop)
A táblázat függőleges része
dissertação
dissz. (disszertáció)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
ed. (edição)
szerk. (szerkesztette X)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
p.ex. (por exemplo)
pl. (például)
Példa/példák adásánál
especialmente
kül. (különösen)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc. (et cetera)
stb. (és így tovább)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
fig. (figura)
ábr. (ábra)
A dolgozathoz tartozó diagram
i.e. (id est)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Egy gondolat kifejtésénél
incluindo
beleértve
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p. (página)
o./old. (oldal)
A kézirat minden egyes oldala
pp. (páginas)
o./old. (oldal/oldalak)
A kézirat számos oldala
prefácio
Előszó
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
E. (editor)
EE. (editores)
kiad. (kiadta X/kiadó)
A kiadó megnevezésekor
revisado por
Átdolgozta X
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
reimpresso
Utánnyomás
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
Trad. (tradução)
ford. (fordította X)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volume)
köt. (kötet)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás