lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
aneks
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
aprox. (aproximadamente)
ok. (około)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibliogr. (bibliografia)
bibliografia
Felhasznált irodalom/Források
cerca
circa
Amikor egy mennyiséget becsülünk
cap. (capítulo)
rozdz. (rozdział)
A tanulmány egy meghatározott része
col. (coluna)
kolumna
A táblázat függőleges része
dissertação
dysertacja
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
ed. (edição)
pod red. (pod redakcją)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
p.ex. (por exemplo)
np. (na przykład)
Példa/példák adásánál
especialmente
szczególnie
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc. (et cetera)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
fig. (figura)
rys. (rysunek)
A dolgozathoz tartozó diagram
i.e. (id est)
tj. (to jest)
Egy gondolat kifejtésénél
incluindo
wliczając
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
nb. (notabene/nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p. (página)
str. (strona)
A kézirat minden egyes oldala
pp. (páginas)
str. (strony)
A kézirat számos oldala
prefácio
wstęp/przedmowa
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
E. (editor)
EE. (editores)
wyd. (wydawnictwo)
A kiadó megnevezésekor
revisado por
korekta
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
reimpresso
przedruk
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
Trad. (tradução)
tłum. (tłumaczenie)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volume)
t. (tom)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás