kínai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
app.(附录)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
aprox. (aproximadamente)
approx.(大约)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibliogr. (bibliografia)
bibliog.(引用来源)
Felhasznált irodalom/Források
cerca
ca.(大约)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
cap. (capítulo)
ch.(章)
A tanulmány egy meghatározott része
col. (coluna)
col.(柱)
A táblázat függőleges része
dissertação
diss.(论文)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
ed. (edição)
ed.(编辑)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
p.ex. (por exemplo)
e.g.(例如)
Példa/példák adásánál
especialmente
esp.(尤其是)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc. (et cetera)
etc.(等等)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
fig. (figura)
fig.(图表)
A dolgozathoz tartozó diagram
i.e. (id est)
i.e.(既)
Egy gondolat kifejtésénél
incluindo
incl.(包括)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
N.B.(注意)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p. (página)
p.(页)
A kézirat minden egyes oldala
pp. (páginas)
pp.(页)
A kézirat számos oldala
prefácio
pref.(前言)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
E. (editor)
EE. (editores)
pub.(由...出版)
A kiadó megnevezésekor
revisado por
rev.(由...修改)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
reimpresso
rpt.(转载)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
Trad. (tradução)
trans.(由...翻译)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volume)
vol.(卷)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás