japán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
別表
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
aprox. (aproximadamente)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibliogr. (bibliografia)
参考文献一覧
Felhasznált irodalom/Források
cerca
およそ
Amikor egy mennyiséget becsülünk
cap. (capítulo)
A tanulmány egy meghatározott része
col. (coluna)
A táblázat függőleges része
dissertação
学位論文
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
ed. (edição)
編さん
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
p.ex. (por exemplo)
Példa/példák adásánál
especialmente
特に
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc. (et cetera)
etc.
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
fig. (figura)
A dolgozathoz tartozó diagram
i.e. (id est)
すなわち
Egy gondolat kifejtésénél
incluindo
含めて
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
注意
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p. (página)
p.(ページ)
A kézirat minden egyes oldala
pp. (páginas)
pp.(ページ 複数)
A kézirat számos oldala
prefácio
序論
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
E. (editor)
EE. (editores)
(人物名)出版
A kiadó megnevezésekor
revisado por
(人物名)編
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
reimpresso
再版
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
Trad. (tradução)
(人物名)訳
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volume)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás